Arthor: Shi-Gui Chen, Yue Yu, Xin Zhao,* Yuguo Ma,* Xi-Kui Jiang, Zhan-Ting Li*

Journal: J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 11124-11127. (10.1021/ja205059z)

  

返回